In memoriam: Jan Nieuwenhuizen

Op 2 oktober jl. bereikte ons het bericht van het plotseling overlijden van Jan Nieuwenhuizen. In het kader van zijn grote passie en professie, de fokkerij,  zag hij ook de ruwvoerteelt als topsport. “Alleen van goed ruwvoer kun je een koe veel laten opnemen en dat is de basis voor een efficiënte melkproductie!”

Jan was een fervent afnemer van onze LG Animal Nutrition maïsrassen en graslandmengsels, hij wilde het beste voor zijn koeien. Met zijn sterke innovatieve, toekomstgerichte visie vervulde hij sinds 2014 zelfs het LG Ambassadeurschap en deelde via deze website regelmatig zijn ervaringen in de ruwvoerteelt. We zullen hem missen! We wensen zijn familie en naasten heel veel sterkte toe in deze zware tijd.