Altijd op zoek naar verbetering

Kusters omschrijft zich zelf als een echte koeienboer, waarbij het trekkerwerk voor hem soms een noodzakelijk kwaad is. Het vee staat voor de ondernemer voorop, van kalf tot aan hoogbejaarde koe. “Elke koe die hier loopt is voor mij bijzonder en krijgt de volledige aandacht”. 

Op het bedrijf is ook te zien dat de ondernemer inzet op comfort en het welzijn van de dieren. Dit begint al bij de jongste kalveren die in een vers strobed liggen, waarbij de jongste kalveren een kalverdekje dragen. De kalveren krijgen de melk via een voerautomaat. Zijn melkveebedrijf ligt in Guttecoven, een dorp in de gemeente Sittard-Geleen. Kusters werkt samen met diverse akkerbouwers uit de buurt. Via deze samenwerkingsverbanden koop hij spelt en maïs aan, zet hij mest af en ruilt hij grond uit voor bijvoorbeeld suikerbieten.

Bedrijfsgegevens 

Op het bedrijf worden tussen de 115 en 120 melk en kalf koeien gehouden met 30 kalveren en 30 pinken. Er wordt totaal 41 hectare bewerkt waarvan 38 hectare gras en 3 hectare maïs. De grond is over het algemeen lös, 20% afslibbaar. De productie is gemiddeld 9.500 kilo melk met 4,70% vet en 3,60% eiwit. Ook wordt er deelweidegang toegepast.

De charme van roodbont

Vanuit het verleden heeft Kusters altijd gewerkt met het MRIJ-ras. Dit is verder gefokt naar HF koeien, waarbij het roodbonte ras nog altijd duidelijk naar voren komt. Kusters loopt met grote passen voor het voerhek langs, waarbij hij druk op zoek is naar een aantal favoriete koeien. “Ik kan haar zo snel niet vinden”, roept hij als hij op zoek is naar zijn 100.000 liter koe.

“Mijn hart ligt bij de rode. Ik heb in het verleden wel wat zwartbonte stieren gebruikt en ook een tijdje Fleckvieh stieren op de hoogproductieve koeien, maar tegenwoordig gebruik ik alleen nog maar roodbonte Holstein stieren”. De focus binnen de keuze van de stieren ligt op het selecteren van robot-geschiktheid. Kusters wil graag nog een keer een stap in het bedrijf en de koeien zetten. Eentje waarin de huidige melkerij wordt vervangen door twee melkrobots, waarmee hij 120 melkkoeien alleen kan onderhouden en verzorgen.

Het eerste gedeelte van de stal dateert uit 1976, toen de stal werd gebruikt voor zowel jong- als melkvee. In 2005 is de jongvee stalgebouwd, waarna de melkveestal alleen voor het melkvee kon worden gebruikt. In 2006 is vervolgens de melkstal gebouwd naar hoe die nu is: een 2×8 visgraat. Ook is er toen een flinke groeistap gezet, waarmee het bedrijf van vijf naar acht ton melk is gegroeid. Als laatst heeft Kusters de stal in 2010 verlengd, waardoor de stal nu genoeg ruimte kan bieden voor 180 dieren. Dit aantal dieren is de melkveehouder niet van plan te gaan houden, maar door het verlengen van de stal kon er een groot strohok worden gemaakt. “Dit is perfect voor kalfkoeien of koeien die het even moeilijk hebben”.

Top kuil winnaar Limburg 2021

De passie van de melkveehouder is niet alleen te merken op het gebied van zijn koeien. Ook in het land is de melkveehouder altijd bezig met het winnen van kwalitatief goed ruwvoer. Hierbij probeert hij altijd om de vier weken te maaien en is Kusters constant bezig om goed ruwvoer binnen te kunnen halen. Hierin is hij niet bang om af en toe wat te testen. Zo laat Kusters in het perceel naast de boerderij een aantal teststroken zien, waar verschillende mengsels zijn gezaaid ingezaad. Op de streep af kan hij precies de eigenschappen van de stroken vertellen en hoe de mengsels zijn gezaaid.