Hoogproductief ruwvoer voor hoogproductief melkvee

Onze melkkoeien doen mee aan de top als het gaat om melkproductie. Dat betekent dat onze veestapel een zeer hoge energiebehoefte heeft. Ruwvoer met de hoogst mogelijke energiedichtheid (VEM/kg ds) telen drukt je voerkosten, vergroot je marge per kg melk én maakt een hoge melkproductie mogelijk.

Elke VEM die je van eigen grond haalt hoef je niet aan te kopen. Melkveebedrijven met de hoogste voederwaardeopbrengsten per hectare staan daarom steevast aan de top qua bedrijfsrendement, blijkt in studieclubs en uit cijfers van accountants.

Grafiek: bij een stijging van 4.000 naar 8.000 kg melk/ha uit eigen voer, dalen de voerkosten € 400,- tot € 500,- per hectare!

Voerkosten per kg melk

In diverse studieclubs blijken de voerkosten per kg melk tussen bedrijven te variëren van 8 tot 12 cent. Op jaarbasis scheelt dat tienduizenden euro’s. Het loont dus snel om dit jaar voldoende aandacht aan de maisrassenkeuze te besteden. Let op de volgende ras-eigenschappen:

Oogstzekerheid

Staar je niet blind op opbrengstpotentie: alleen de rassen die voldoende vroeg afrijpen, gezond blijven én zeer stevig zijn maken die opbrengst ook waar! Vroeg afrijpende rassen met de beste landbouwkundige eigenschappen zijn het meest oogstzeker.

VEM/kg ds: zetmeel + celwandverteerbaarheid

Elke melkveehouder weet dat de VEM/ kg ds bepaalt hoeveel melk de koe uit elke hap mais kan produceren. De VEM van snijmais komt uit de kolf en uit de restplant. Kies dus rassen die goed scoren op zowel zetmeelgehalte als op celwandverteerbaarheid. Lees meer over de winst van celwandverteerbaarheid.

Bij snijmais bepaalt de kVEM per hectare het rendement

VEM-opbrengst

De VEM-opbrengst is de optelsom van de voederwaarde per kg ds en de drogestofopbrengst. Rassen die op beide vlakken hoog scoren leveren de hoogste totale voederwaardeopbrengst per hectare, de kVEM/ha op de Aanbevelende Rassenlijst. Bij snijmais is dat bepalend voor het rendement. Rassen die uitblinken op korrelopbrengst dienen voor de korrelmaisteelt, niet als snijmais.

Mijn advies: streef naar een zo hoog mogelijke voederwaarde-opbrengst van eigen land. Dat begint met een weloverwogen rassenkeuze. Ik help je graag nog meer rendement uit je ruwvoerteelt te halen! Je vindt mijn contactgegevens hieronder.

Bekijk de maisrassen met de hoogste kVEM-opbrengst per hectare van Nederland Bekijk de rassen