Zo haal je de hoogste VEM-opbrengst met mais

Mais levert in het melkveerantsoen de nodige energie voor een efficiënte melkproductie. De VEM-opbrengst van mais wordt door geen ander gewas geëvenaard. Hoe breng je de maisteelt maximaal tot waarde, door de hoogst mogelijke VEM-opbrengst te behalen?

Elke VEM die je van eigen land haalt en benut, hoef je niet aan te kopen. Het loont daarom altijd om aandacht aan je maisteelt te besteden. Met deze praktische tips ga je voor maximaal rendement uit jouw mais.

De bodem is de basis

Een open deur, maar toch is hier nog veel verbetering in te behalen. Zo is de pH op veel maispercelen te laag, waardoor mineralen minder goed opneembaar zijn. Bemonster de bodem en breng de pH waar nodig omhoog richting 6.

Regelmatig bekalken is nodig om de pH van maisland op peil te houden

Naast een lage pH zorgt vooral bodemverdichting / structuurschade op veel maispercelen voor opbrengstderving: je oogst hierdoor al snel 10 – 20% minder! Verdichting belemmert de wortelgroei en daarmee nutriëntenopname, verstoort de waterhuishouding en hindert het bodemleven.

Bodemverdichting is lastig te herstellen, dus voorkomen is de boodschap. Een goede ontwatering en alleen bewerkingen uitvoeren als het land voldoende droog is zijn basisvoorwaarden. In de maisteelt is daarnaast de oogst een cruciaal moment: hakselen onder natte omstandigheden kan funest zijn.

Kies daarom voor ultravroege rassen op de koudere gronden en op de lichtere gronden voor zeer vroege / vroege maisrassen. De vroege LG-maisrassen doen in opbrengstpotentie nauwelijks onder voor middenvroege rassen, maar ze zijn wel veel eerder oogstrijp. Bekijk de vroege rassen van LG  >

Tip: met het digitale platform agrility krijg je de opbrengstspreiding in je maisperceel exact in beeld. Zo kun je gericht bodemverbetering toepassen in stroken die achterblijven in opbrengst. Zo werkt het >

Een goede rassenkeuze

De maisrassenkeuze is ook een schakel in het realiseren van de hoogste VEM-opbrengst. Met deze tips maak je de juiste keuze:

  • Kies in de juiste vroegheid voor een ras dat goed scoort op kVEM/ha: dat is de combinatie van opbrengst én kwaliteit; de totale voederwaarde-opbrengst die het maisras in de proeven leverde;
  • Kijk naar je rantsoen: in een grasrijk rantsoen is een hoog zetmeelgehalte welkom, voer je veel mais dan past een gemiddeld zetmeelgehalte beter;
  • Rassen met een vroege bloei zijn minder gevoelig voor droogteschade.

Oogst van het nieuwe zeer vroege ras LG 31.206 in Esbeek (NB)

Zorg voor een vlotte start

Problemen in de beginfase, zoals een slechte opkomst of vraat door insecten en vogels, kunnen de drogestofopbrengst van mais flink verlagen. Nu chemische zaadbehandelingen worden uitgefaseerd komt het nóg meer aan op zorgen voor goede omstandigheden:

  • Zorg voor een vlak, strak zaaibed, los tot op zaaidiepte, niet te fijn en niet te grof, rol indien nodig aan na het zaaien;
  • Zaai in een voldoende warme bodem en bij goede weersvooruitzichten, zodat de mais vlot kiemt en snel doorgroeit naar het 6-bladstadium;
  • Zaai bij (kans op) droogte en/of vogelschade iets dieper dan gebruikelijk;
  • Gebruik de Starcover active+ coating op LG maiszaad. Die zorgt voor een vlottere start en geeft recht op de gratis Maisservice in geval van vogelschade.

Vogelschade in een perceel mais

Oogst op het juiste moment

Aan het einde van het groeiseizoen is op het optimale moment hakselen doorslaggevend voor de voederwaarde die je in de kuil krijgt. Te vroeg oogsten geeft sapverliezen, verzuring van de kuil, minder voeropname en een lagere VEM en zetmeel. Oogst je juist te laat, dan heb je meer kans op broei in de kuil, een lagere verteerbaarheid en slechtere benutting en smakelijkheid. In beide gevallen kost het veel voederwaarde! Houd de afrijping dus goed in de gaten en oogst op het juiste moment.

Tip: het digitale platform agrility neemt de hakselplanning uit jouw handen. In het platform kun je de afrijping nauwgezet volgen én krijg je een betrouwbare voorspelling van het verloop van de afrijping, zodat je de loonwerker al ruim op tijd kunt inplannen! Zo werkt het >

Ga komend seizoen ook voor de hoogste kVEM/ha!

Meer tips of persoonlijk advies? Vraag het je ruwvoerspecialist:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.