Een pens kan je maar 1 keer vullen

Hoogproductieve melkkoeien worden gelimiteerd in hun energie-opname door de hoeveelheid droge stof die zij kunnen opnemen. Een hoge melkproductie geeft een hoge energiebehoefte. Voor koeien de uitdaging om het voer zo efficiënt mogelijk te benutten. Een goede celwandverteerbaarheid van snijmaïs draagt daar enorm veel aan bij. Haal eruit, wat erin zit!

Veilige energie

De energie die is opgeslagen in de celwanden is de meest veilige energiebron voor een melkkoe. Doordat celwanden eerst afgebroken moeten worden, komt de energie hier geleidelijk uit vrij. Dit geldt zowel voor gras(kuil) als voor snijmais. Een hoge celwandverteerbaarheid geeft dus geen verhoogde kans op pensverzuring. In tegendeel zelfs: pensbacteriën kunnen extra microbieel eiwit vormen uit deze pensenergie. In combinatie met een goede herkauwactiviteit zorgt een hoge celwandverteerbaarheid voor een betere voerefficiëntie en extra melkdrijving.

Teveel zetmeel verzuurt

Zetmeel is een uitstekende energiebron voor melkvee. Naast de energievoorziening voor een goede melkproductie en eiwitgehalte, blijven hoogproductieve koeien goed op conditie met zetmeel uit snijmais. Echter: overdaad schaadt! De hoeveelheid zetmeel in een rantsoen kent een optimum.

Zetmeel uit snijmais is voor bijna 100% verteerbaar. Het bestendige aandeel komt in de darmen beschikbaar en kan bij een te hoog aandeel in het rantsoen voor darmverzuring zorgen. Naarmate snijmais langer is ingekuild wordt het zetmeel onbestendiger en komt dus vrijwel direct beschikbaar in de pens. Dat kan in maisrijke rantsoenen pensverzuring veroorzaken.

Voer benutten

Omdat een koe wordt gelimiteerd in de droge stofopname per dag is het van belang dat alle kilogrammen ruwvoer en krachtvoer worden benut. Dat lukt met een uitgebalanceerd rantsoen en ruwvoer met een hoge verteerbaarheid.

Mijn advies: Een rantsoen dat bestaat uit graskuil en snijmais met een hoge celwandverteerbaarheid geeft de hoogste voerefficiëntie en laagste voerkosten. Meer rendement uit ruwvoer is het resultaat!

Bekijk de hoogst-verteerbare maisrassen van Nederland Bekijk de rassen