Vanggewas op tijd aanpakken om stikstof te benutten

Vanwege de gemiddeld vroege maisoogst in 2022 zien we op veel percelen een mooi ontwikkeld vanggewas staan. Tijd om die aan te pakken! Het op tijd inwerken van het vanggewas zorgt ervoor dat de stikstof die hierin is vastgelegd op het juiste moment vrijkomt voor de mais.

Een vanggewas neemt de nutriënten op die niet zijn benut door de mais. Mais neemt bijna alle stikstof op in de maanden juni en juli. In die maanden moet de mineralisatie van het vanggewas dus optimaal zijn. In de video een aantal praktische tips:

Indroging beperken

Elke grondbewerking zorgt voor indroging van de bodem. Telers die zoveel mogelijk vocht willen behouden, adviseren we zo ondiep mogelijk te werken. Zorg voor een goede vermenging van het vanggewas door de bovenste bovenlaag, zodat de mineralisatie goed op gang komt.

Bemestingsplan

Voor een geslaagde maisteelt is een goede nutriëntenvoorziening noodzakelijk. Bij een drogestofopbrengst van 19 ton per hectare is er ongeveer 212 kg N nodig. Maak een bemestingsplan voor je percelen zodat je het gewas voldoende voedt en je mest optimaal benut:

• Wat levert de bodem en is de pH op orde?
• Plus de N-nalevering van het vanggewas, reken met 10 kg N per 10 cm vanggewas;
• Plus de dierlijke mest, welke gehalten bevat deze en hoeveel kun je brengen;
• Dan blijft over een eventuele bijbemesting met kunstmest in de rij of volvelds.

Meer tips of persoonlijk advies? Vraag het je ruwvoerspecialist:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.