‘Eigen eiwit benutten met MKS’

Melkveehouders Jos en Karin Gosens proberen zoveel mogelijk eiwit van eigen land te benutten. Met 80 procent grasland hebben de koeien middels beweiden, kuilgras en vers gras op stal veel gras te verwerken. De uitdaging is om al dat gras ook optimaal te benutten. Sinds 2021 telen ze daarom naast snijmais ook 4,5 hectare MKS. 

“Sinds september 2019 leveren we onze melk onder het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ bij FrieslandCampina, daarin is het percentage eiwit van eigen land één van de criteria. Het paste ons ook wel om daar extra mee aan de slag te gaan, want we hadden de meeste jaren gras over voor de verkoop. Liever benut ik dat zelf, zodat er minder eiwit aangekocht hoeft te worden. Qua beleid denk ik bovendien dat grasland belangrijk blijft, dus zijn we ook wat breder gaan kijken naar andere teelten op het bouwland.”

Zodra er in het voorjaar voldoende grasgroei is begint Gosens met beweiden en vers gras voeren. De loonwerker maait dagelijks een wagen gras, die hij op de kuilplaat lost. Dat gaat ’s middags mee de voermengwagen in, zodat er na het weiden een smakelijk rantsoen ligt. ‘We hebben ook 6 hectare kruidenrijk gras, dat vinden ze duidelijk nóg lekkerder dan het gewone gras.’

Met MKS benutten Jos en Karin Gosens het eigen gras beter zodat er minder eiwit aangekocht hoeft te worden.

Melkdrijvend en bodemverbeterend

De toevoeging van het energierijke MKS is één van de methoden die Gosens inzet om zijn grasbenutting te verhogen. “Ons eigen bouwland gebruiken we voor snijmais en één hectare voederbieten. Op de boomkwekerij van mijn zwager kwam echter grond vrij die hij voor wisselteelt wilde gebruiken. Die wisselteelt moest dan wel bodemverbeterend werken, dus organische stof aanvoeren. Het werd 4,5 hectare LG 31.219 mais, die we als MKS hebben geoogst.”

De MKS is een goede keuze gebleken. “De opbrengst was prima en het is heel mooi voer, met 1.180 VEM en 626 gram zetmeel. Door het inzetten van MKS en voederbieten is het krachtvoerverbruik dit jaar met 5 kg per 100 kg melk gedaald. Dit verbetert het saldo fors, zeker bij de prijzen van dit jaar. In het rantsoen werkt de MKS melkdrijvend, dat kun je goed merken. In het rantsoen stem ik de hoeveelheid af op het grasaanbod, ik houd de mest en het ureumgehalte in de melk in de gaten en kan dan goed bijsturen.”

Meer weten? Vraag het je ruwvoerspecialist:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.