De lessen uit maisseizoen 2020

‘Na een hele natte winter was droogte even uit beeld, maar al in april veranderde dat weer. Net als de twee voorgaande jaren hadden de meeste maistelers in 2020 te maken met droogte. Uit dit teeltseizoen met de nodige uitdagingen kunnen we weer genoeg leren voor komend jaar.

April was enorm zonnig en droog, waardoor veel maistelers relatief vroeg inzaaiden. Het schrale, droge weer maakte de zaaibedbereiding wel lastiger, zeker op zware grond. Ook mei was erg droog, waardoor het neerslagtekort rap toenam de mais vaak wisselend op kwam. Juni en juli brachten in een groot deel van het land verlichting, maar droogte bleef een probleem. September verliep warm en zeer zonnig, met veelal een vroege maisoogst als gevolg.

De lessen die we uit dit maisseizoen kunnen leren:

Vroege maisrassen veilige keuze

Voor het 3e jaar op rij hebben we gezien dat ultravroege tot vroege maisrassen in heel Nederland de meest bedrijfszekere keuze zijn, want:

 • Vroege rassen leggen vroeg in het seizoen hun kolf en pluim aan, van droogte is dan doorgaans nog geen sprake. De (zeer) vroege rassen hebben daarom bij droogte een hogere zetmeelopbrengst dan middenvroege rassen.
 • De beste (zeer) vroege rassen doen in drogestofopbrengst nauwelijks nog onder voor middenvroege rassen: LG 31.205 haalt in de rassenlijstproeven bijvoorbeeld gemiddeld 22,5 ton ds/ha, en die topopbrengst zagen we dit jaar ook in de praktijk >>
 • Vroege rassen zijn eerder oogstrijp. Een vroege maisoogst geeft doorgaans minder kans op legering, ziekten en structuurschade aan de bodem. Net als in de meeste jaren werden ook dit jaar de omstandigheden om mais te oogsten vanaf eind september snel veel slechter.
 • Met ultravroege tot vroege rassen is het op de meeste percelen mogelijk om voor 1 oktober rijpe mais te oogsten. Op zand- en lössgrond kan er dan nog grondbewerking en nazaai van het vanggewas gebeuren binnen de huidige wetgeving.
 • Na een vroege maisoogst heb je genoeg gelegenheid voor een geslaagde inzaai van grasland, waarbij de overgebleven nutriënten opgenomen worden en niet verloren gaan.

Dubbelteelt risicovol

Nu de vochtvoorziening steeds weer een beperkende factor in de maisteelt blijkt, is dubbelteelt erg risicovol. Door voorafgaand aan de mais een snede gras of ander ruwvoer te oogsten, haal je erg veel vocht uit de bodem. In een droog voorjaar leidt dit tot opbrengstderving bij de mais. De veiligste manier is het vanggewas / de graszode goed op tijd in te werken, zodat de mais vlot start.

Dat heeft ook deze Maischallenge deelnemer ervaren dit jaar:

“Opbrengstmeting op de hakselaar: 13,4 ton ds opbrengst op de maispercelen waar ik eerst op 26 april een snede gras heb geoogst, gemiddeld 17,9 ton ds op de andere percelen. Dus 4,5 ton minder maisopbrengst om 2,5 ton gras: dat gaan we volgend jaar niet meer doen.”

Het belang van een goed zaaibed

In een voorjaar met slechte groeiomstandigheden komt het belang van een goed zaaibed het sterkst tot uiting. Een goed zaaibed is vlak, los en kruimelig tot aan de zaaidiepte. Niet te fijn op lichte grond, niet te grof op zware grond. Een zaaibed dat hier niet aan voldoet kan de volgende problemen geven:

 • Het maiszaad komt onregelmatig op, waardoor de onkruidbestrijding lastiger te plannen is
 • De mais ontkiemt, maar het kiemplantje sterft vervolgens door verdroging
 • De mais start heel traag op en is daardoor veel gevoeliger voor insecten en schimmels
 • Vogels, ratten en muizen kunnen in een grof zaaibed makkelijker bij het zaad
 • Onkruidbestrijding is minder effectief op een grof zaaibed.

Op veel plaatsen liet zware grond zich dit jaar zeer slecht verkruimelen, met veel plantuitval, vogelschade en meerwassigheid tot gevolg

In een video deelde ik nog enkele tips om met de droogte in april om te gaan:

Vitalere mais door Starcover

Als alternatief voor de wegvallende chemische zaadcoatings ontwikkelden we de biostimulant Starcover. Deze coating stimuleert de haarwortelontwikkeling en maakt mineralen in de bodem vrij. Bij droogte is de meerwaarde van Starcover extra groot: de mais blijft langer vitaal en gezond, met een hogere voederwaardeopbrengst als resultaat, zo zagen we dit jaar in de praktijk.

Mais met zaadcoating Starcover blijft langer vitaal en gezond, door de betere wortelontwikkeling

Ook in 2021 LG Maisservice

Om telers te ondersteunen bij het wegvallen van Mesurol brachten we in 2020 de LG Maisservice. Bij vogelschade in LG maisrassen vergoeden wij zaaizaad voor overzaai. Na de positieve reacties van maistelers hebben we besloten deze gratis service ook in 2021 aan te bieden.’

Lees hier meer over de LG MaisService >>

 

Mijn advies voor 2021: Kies voor vroege, in Nederland ontwikkelde oogstzekere LG maisrassen met Starcover coating. Die zijn het best bestand tegen het Nederlandse klimaat en gaan dankzij de coating nog efficiënter om met vocht en nutriënten. Wil je persoonlijk advies op maat bij je rassenkeuze? Je vindt mijn contactgegevens hieronder. 

Meer tips of persoonlijk advies? Vraag het je ruwvoerspecialist:

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.