Tetra’s geven veel smakelijk gras

In het Limburgse Guttecoven houdt Silvain Kusters 115 melkkoeien en 70 stuks jongvee. Het rantsoen bestaat voor 50% uit kuilgras. De ondernemer is erg gedreven om zoveel mogelijk gras van goede kwaliteit in de kuil te krijgen.

‘Mijn vader zaaide als een van de eersten een proefveld voor Havera grassen in een middenstuk van een perceel. Ik weet nog goed dat de koeien bij het weiden daar meteen op af vlogen. Toen ik het bedrijf uiteindelijk overnam ben ik daarom met de Havera grasmengsels doorgegaan. Mijn voorkeur gaat uit naar grasmengsels met veel tetraploïde rassen. Ik gebruik vooral Havera 4 en Havera 6.

Topkuil

Ons grasland is de laatste jaren sterk verbeterd waardoor we goede opbrengsten halen. Ik gebruik ook klaver voor de stikstofbinding, maar ben daar ook wel voorzichtig mee omdat het behoorlijk kan uitbreiden op onze lössgrond. We streven als derogatiebedrijf naar de productie van zoveel mogelijk ruwvoer van eigen land. We kuilen de 1e en 2e snede als lasagnekuil in en dat werkt goed. In het verleden deed ik mee aan Topkuil en daarin behoorden we tot de top van Nederland.

Ik zoek altijd naar verbetering, naar wat het beste werkt op mijn bedrijf. Ik heb twee keer een demoveld aangelegd met daarin alle Havera mengsels. Ook hebben we een halve hectare kruidenrijk gras om ervaring mee op te doen. De Havera’s hebben zich bewezen, ze leveren veel en smakelijk gras en ik ben ook blij met de roestresistentie.’

Bekijk de HAVERA grasmengsels naar de mengsels