Nu grasland beoordelen

Nu het gras weer aan de groei gaat is goed te beoordelen in welke staat je grasland de winter uit is gekomen. Van uitwintering is geen sprake, maar de twee droge jaren en plaatselijk ook grote aantallen veldmuizen en ganzen laten hun sporen na. Door nu je grasland te beoordelen kan je eventuele maatregelen plannen voor een hoge grasopbrengst en kwaliteit in 2020.

Bestaand grasland kan door de genoemde oorzaken steeds meer open plekken, onkruiden en ongewenste grassen gaan bevatten. Dat kost je niet alleen veel drogestofopbrengst maar ook veel voederwaarde-opbrengst: in proeven leverde goed HAVERA 4 grasland 3.300 kg drogestof, 3.600 kVEM en 258 kDVE méér op dan een vijf jaar oude BG-4 zode van gemiddelde kwaliteit.

Zo beoordeel je grasland

Het loont dus altijd om nu de weide in te gaan. Loop in een W-vorm door het perceel en scoor je zode op grassoorten (goed vs slecht), onkruiddruk en open plekken. Bij 50 tot 80% goede grassen en meer dan 20% open zode kan je herstellen middels doorzaai (wanneer de bodem het toelaat). Gebruik voor doorzaai altijd 100% tetraploïd Engels raaigras (LG HAVERA 3 doorzaai), dat snel kiemt en zich agressief vestigt tussen het bestaande gras. Als het gras nu al te lang is kan je beter doorzaaien direct na de 1e snede of in het najaar. Is het grasbestand nog slechter dan wordt het scheuren en herinzaaien of rouleren met mais of een ander gewas.

Grasland beoordelen met ruwvoerspecialist Ludwig Oevermans

Ruwvoerspecialist Ludwig Oevermans staat veehouders en loonwerkers in Groningen, Overijssel, Drenthe en Gelderland jaarrond bij met praktisch advies omtrent de ruwvoerteelt. Regelmatig gaat hij met veehouders het grasland in.

Een onderdeel van grasland beoordelen is grassendeterminatie. Vaak komt hij ruwbeemd tegen. “De kwaliteit is redelijk, maar het heeft een heel laag eiwitgehalte. Ruwbeemd wortelt ook heel ondiep, waardoor het bij droogte snel stopt met produceren.”

In het voorjaar meten de specialisten de bodemtemperatuur. Die laat hier zien dat de grasgroei op gang komt.

Met een duimstok kan je eenvoudig controleren of er per vierkante 10 cm minimaal 1 spruit Engels raaigras staat.

Een veelvoorkomende plaag in grasland: engerlingen (en emelten). Deze zorgen voor holle zoden en extra schade door vogels die de insecten opgraven.

Bij dit perceel is het advies doorzaaien zodra de draagkracht het toelaat. “Zaai altijd door met 100% tetraploïd Engels raaigras, zoals in HAVERA 3 doorzaai. Dat heeft de hoogste concurrentiekracht. Als het bestaande gras al stevig groeit, moet je het doorzaaien uitstellen.”

Meer tips of persoonlijk advies? Vraag het je ruwvoerspecialist:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.