Kruiden ontdekken voor duurzaam melken

Het telen en melken van kruidenrijk grasland is voor melkveehouderij Erve Mentink onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering. Ze merken dat de bodem weerbaarder wordt en dat de biodiversiteit toeneemt. Ook na enkele jaren ervaring is er voor melkveehoudster Els Uijterlinde nog veel te ontdekken in het telen en voeren van kruidenmengsels.

Onderzoek en voorlichting is op Erve Mentink een tweede tak. Tijdens hun studie aan de WUR is dit zowel Els als haar man Gerard met de paplepel ingegeven. Naast het melken van de 200 melkkoeien doen ze veel praktijkproeven op hun bedrijf in Deurningen.

Meer eiwit uit kruiden

“Het doel is uiteindelijk om meer eiwit van eigen land te krijgen. En dat betekent veel pionieren.” Naast beregenen ziet ze kruidenrijk gras als middel om het aandeel eiwit uit krachtvoer te verlagen. “We zijn nu nog niet zelfvoorzienend, we zijn een intensief bedrijf. We leren steeds meer van biologische systemen en hoe natuur werkt. We willen minder afhankelijk zijn van externe input.”

Door onderzoek weet de melkveehoudster dat de drogestof- en eiwitopbrengst hoger ligt dan die van een monocultuur Engels raaigras. De eiwitopbrengst ligt op een gelijk niveau als een grasklavermengsel, echter het aandeel mineralen is hoger in het kruidenmengsel. “De opbrengst is wel sterk afhankelijk van de graskeuze. Bij droogte blijven de kruidenpercelen circa twee weken langer groen, vooral dankzij cichorei en smalle weegbree.”

De kruidenrijke percelen zijn nu drie tot vier jaar oud. Uijterlinde vertelt dat de percelen naarmate ze ouder worden wel wat ‘onrustiger’ worden. “Er komt meer paardenbloem en ridderzuring. En hoe voorkom je dat bepaalde kruiden of klavers gaan woekeren en andere kruiden juist verdwijnen?”

Meer soorten

Er lopen meerdere proeven met kruidenrijk grasland op het melkveebedrijf met 82 hectare, onder meer met LG Graslandkruiden. De mengsels worden steeds productiever. Op basis van de eigen ervaringen hebben ze met LG zelf ook een mengsel van kruiden samengesteld. De botanische samenstelling is daarbij belangrijk, welke soorten komen op de droge zandgrond goed op. Uijterlinde merkt dat de kruiden ook buiten de gezaaide plekken terrein veroveren. Op open plekken elders op het land verschijnen nu gewenste kruiden. “Dat is een mooie bijvangst. Om de kruiden in stand te houden moeten we het minstens wel een keer per jaar laten bloeien, dat doen we tegen de zomer.”

Meer biodiversiteit

De soortenrijkdom van de kruiden stimuleert ook de biodiversiteit. “Er zit schijnbaar meer leven in. Je ziet meer vogels in het veld. En van de jagers hoor ik ook dat de reeën er graag in lopen. Ook heb ik het gevoel dat de grond en het grasland nu weerbaarder zijn.”

Meer weten over kruidenrijk grasland?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.