‘Gras optimaal benutten’

Op het melkvee- en akkerbouwbedrijf van de familie Assies moet de 29 hectare grasland zoveel mogelijk voederwaarde opleveren. Met maximaal tweejarig grasland en korte maai-intervallen lukt het om veel gras van topkwaliteit te winnen. Na een mooie eerste snede op 29 april, ging 20 mei alweer een tweede snede de kuil in. 

‘Wij hebben een gemengd bedrijf in Zeewolde met ruim 100 hectare grond en 95 melkkoeien met een productie van 9.500 kg melk en circa 70 hectare akkerbouw inclusief snijmaïs. Het grasland blijft maximaal twee jaar in productie in de 1 op 8 rotatie binnen het bouwplan. De zware zeeklei (55% afslibbaar) is gevoelig voor vertrappen. Daarom houden we de melkkoeien het gehele jaar op stal. Vanaf april passen we zomerstalvoedering toe, om ook de voordelen van vers gras te benutten.’

Al op 20 mei ging een hele mooie tweede snede gras de kuil in

Smakelijk gras en hoge opbrengst

‘We zaaien steeds eind september, begin oktober na de aardappeloogst LG Havera 4 met rode klaver in. We stellen best hoge eisen aan ons grasland, zoals smakelijkheid, een goede productie en een mooie dichte mat. We streven er altijd naar om met 40 à 45% drogestof in te kuilen en om de vier weken te maaien.’

Roel Assies

Klaver voor eiwit en GLB

“Door rode klaver bij te mengen in Havera 4 zijn onze graslanden toleranter geworden voor droogte en hebben we een hogere eiwitopbrengst behaald. De combinatie van gras en klaver was de afgelopen jaren voor ons grasland de beste manier om te voldoen aan de 5% GLB vergroeningseis. Het is wel een uitdaging om de klaver in het grasland te houden, maar het is het zeker waard. We hebben Havera 4 vooral gekozen voor de productiekenmerken en goede productiecijfers.”

 

Bekijk de HAVERA grasmengsels naar de mengsels