‘Goed grassenbestand drukt krachtvoerkosten’

Melkveehouder Bart de Kruijf is een ambitieuze ruwvoerteler. In zijn mais- en grasteelt streeft hij naar de hoogst mogelijke opbrengst én kwaliteit. ‘Mijn missie is om zo veel mogelijk uit eigen voer te melken, met minimale aanvulling van krachtvoer en bijproducten.’ LG ruwvoerspecialist Fred Lugthart helpt hem al 6 jaar bij deze ambitie.

‘Met 90 hectare kleigrond voor 170 melkkoeien zijn we zelfvoorzienend qua ruwvoer. In het verleden voerde ik veel meer krachtvoer, maar ik zag mijn ruwvoervoorraad groeien. Ik besloot me meer te richten op ruwvoerkwaliteit en de krachtvoergift stevig te verlagen, van 10 naar maximaal 7 kilo voor de hoogproductieve koeien. Er gaat nu veel meer ruwvoer in de koe en de productie steeg met 800 kg per koe.’

Foto: Agrio

Grasland op tijd vernieuwen

‘Van mijn grasland streef ik naar een hoge grasopbrengst met een hoge VEM, veel eiwit en een goede verteerbaarheid. Zo krijgen we met beweiden en met graskuil zoveel mogelijk voederwaarde in de koe. De graszode moet optimaal zijn. We houden het grassenbestand dus goed in de gaten. Onkruid bestrijden we en als het aandeel kweek of slechte grassoorten te hoog wordt, gaan we vernieuwen. In de praktijk gemiddeld na 7 jaar.’

Kostenpost

Graslandvernieuwing ziet de Bart stellig niet als kostenpost. ‘Elke kilogram gras die je laat liggen met slecht grasland en het extra krachtvoer om dat te compenseren is een kostenpost! Als je het zo bekijkt heb je vernieuwen heel snel terugverdiend, daarna levert het juist geld op.’

Bart de Kruijf kiest bij het vernieuwen van zijn grasland voor het grasmengsel LG HAVERA 1: ‘De meeste percelen worden beweid en gemaaid, dat gaat met Havera 1 heel goed. Het is smakelijk, energierijk gras waar we goed van kunnen melken.’

Bekijk de 7 LG HAVERA graslandmengsels naar de mengsels