Fotoserie: Mooie 1e snede in Nieuwerkerk

Tijdens de paasdagen is op veel plaatsen de maaier in de eerste snede gezet. Zo ook bij Ruben Marijnissen, melkveehouder in het Zeeuwse Nieuwerkerk. Deze ambitieuze ondernemer besteedt veel aandacht aan zijn grasland, met als resultaat een hele mooie 1e snede gras op 22 april 2019.

‘Het motiveert mij om doelen te stellen en die vervolgens ook te realiseren. Op het vlak van levensproductie bijvoorbeeld, maar ook in de ruwvoerteelt. Ik streef continu naar een zo hoog mogelijke voederwaardeopbrengst van mijn grond, dat is een belangrijke basis onder mijn bedrijf.’

14 ton ds gras per hectare

‘Samen met ruwvoerspecialist Antoon Verhoeven heb ik sinds enkele jaren veel focus op de ruwvoerkwaliteit. Daar pluk ik nu de vruchten van: vorig jaar was de ruwvoerkwaliteit enorm goed en ook de opbrengst viel ondanks de droogte met gemiddeld 11,5 ton ds gras per hectare niet tegen. De hoge kwaliteit levert een hele hoge ruwvoeropname en goede productie op.’

Doorzaaien en wiedeggen

‘In mijn grasland werk ik aan de kwaliteit van de bodem en de graszode. Na de eerste drijfmestgift ga ik er stevig met de wiedeg doorheen. Het blijvend grasland zaai ik zodra het grasbestand terugloopt door met 25 kg HAVERA 3 per hectare. Ik rijd met lage bandenspanning en ben alert op bodemverdichting en het organische stofgehalte.’

Maandag 22 april 2019 gaat Rubens maaicombinatie in een mooie snede gras, een mengsel van LG HAVERA 1 en HAVERA 6. Deze mengsels bevatten vooral veel tetraploïd Engels raaigras, dat zorgt voor de hoogste voederwaardeopbrengst per hectare

Anderhalve week daarvoor had Ruben overleg met ruwvoerspecialist Antoon Verhoeven over het optimale maaimoment

Antoon Verhoeven zag toen al een mooie snede gras, die ook onderin nog fris was, en adviseerde bij passende weersvooruitzichten om binnen 2 weken te maaien

Ruben is alert op de maaihoogte: ‘Ik heb altijd een rolmaat in de trekker en tijdens het maaien controleer ik regelmatig of ik op minstens 7 cm stoppelhoogte maai’

Het resultaat: minimaal ruw as in de kuil, geen beschadiging van de groeipunten van het gras en daardoor een zeer vlotte hergroei na het maaien

Op dinsdag harkt Ruben het gras

En de volgende ochtend gaat loonwerker Van der Maas om 7:00 uur aan de slag met hakselen en inkuilen

Er wordt eerst een perceel Italiaans raaigras op 2 km afstand van de boerderij gehakseld

Dat gaat perfect met 3 afvoercombinaties

De rest van het grasland ligt rond de boerderij

Ruben: “Ik kuil altijd ’s ochtends in, dan is het gras wat kouder en de kuil kan direct na het hakselen dicht.’

De shovel op de kuil krijgt van Ruben ruim de tijd om het gras goed aan te rijden

Bekijk de HAVERA grasmengsels naar de mengsels