Fotoserie: Mooi grasjaar met 6 sneden in Nieuwerkerk

In het Zeeuwse Nieuwerkerk heeft melkveehouder Ruben Marijnissen 32 hectare gras beschikbaar voor zijn veestapel. De ondernemer steekt veel energie in de ruwvoerteelt en houdt de resultaten nauwkeurig bij. En dat loont: Ondanks het uitdagende groeiseizoen met droogte en hitte wist hij 6 mooie sneden gras te oogsten.

‘Het geeft mij als veehouder veel energie om ambitieuze doelen te stellen. Van oudsher deden mijn vader en ik dat al in de fokkerij. Sinds 6 jaar ga ik samen met Antoon Verhoeven van LG ook met mijn grond op die manier te werk. De energie die je steekt in zo goed mogelijk telen, oogsten en benutten van je ruwvoer levert zichtbaar resultaat op. Dat is niet alleen goed voor de toekomst van mijn bedrijf, het is ook erg motiverend’, aldus Marijnissen.

13,27 ton drogestof per hectare

In 2020 realiseerde Ruben een mooie opbrengst van zijn LG Havera 1 + Havera 6 grasland. In een Excel bestand heeft hij de opbrengst en kwaliteit genoteerd. Zijn totale 32 ha hebben een opbrengst van 427,7 ton DS ÷ 32 = 13,27 ton DS / ha geproduceerd. De kwaliteit is alle snedes gemiddeld 948 VEM met een RE van 161,1 gram, wat zorgt voor 2137,8 kg RE / ha.

De eerste 5 snedes zijn tussen de 40 en 51% drogestof ingekuild, de laatste snede zat op 24,2%. Deze 6e snede met 184 RE is een mooie aanvulling op de droge zomerkuilen met 140 RE. Daarom voert Ruben deze ook gezamenlijk op.

De 948 VEM komt uit een hoge 79,8 VCOS, wat niet alleen uit het RE en suiker komt, maar ook uit de ruwe celstof van gemiddeld 226, die met 75,8 % NDF verteerbaarheid goed benut kan worden. ‘Als ik in 2021 weer zo’n opbrengst en kwaliteit kan oogsten, dan teken ik ervoor!’

Bekijk een fotoserie van het grasseizoen 2020 bij familie Marijnissen:

In 2020 teelde Ruben gras, mais, voederbieten en veldbonen op de kleigrond rondom zijn bedrijf in Nieuwerkerk. Zijn streven is maximaal melken uit zelf geteeld voer.

Op 20 februari liet Ruben de loonwerker 27 m3 drijfmest rijden met 7 m3 water, waar een week later regen op gevallen is. ‘Vroeg bemesten zodra de grond het toelaat, om het bodemleven en gras op gang te brengen.’

Op 16 maart ging er het eerste gedeelte 190 kg  KAS / Zwavel op het gras, met de banden op lage druk om structuurschade te voorkomen. Op 10 april een 2e gift van 190 kg.

Al op 22 april maaide Ruben zijn eerste snede, een mooi pak gras van 24-30 cm. hoogte. Het gras droogde erg hard en kon de volgende dag in de rug.

En 1 dag daarna inkuilen (24 april).

Voor een vlotte hergroei zorgt Ruben dat hij niet dieper dan 7 cm maait en mengt hij meer water bij de mest. ‘Hierdoor krijg ik een betere mestverdeling en nutriëntenopname en heb met de sleepslangbemester minder rijschade en bodemverdichting.’

Ondanks de droogte maaide Ruben op 26 mei alweer een mooie 2e snede gras.

Een dag later in de rug, zodat het gras niet te droog werd.

Een mooie hergroei na de 2e snede, hier gemeten op 3 juni.

Op 23 juni werd een forse 3e snede gemaaid. Ruben streeft naar elke 4 weken maaien om verhouting van het gras te voorkomen.

Veel zorg voor de graszode en consequent niet te diep maaien helpt ook in de zomer een goede hergroei te realiseren, hier op 29 juni zichtbaar.

28 juli, de 4e snede.

En op 14 september snede nummer 5, ondanks de droge en hete maand augustus nog een mooie opbrengst.

Om de zode goed dicht te houden zaait Ruben elk jaar pleksgewijs door in september. Waar de zode te open staat zaait hij door met LG Havera 3 (tetraploïd Engels raaigras).

‘Niet dit (links), maar dit (rechts) wil ik zien!’

6 november wordt snede nummer 6 gemaaid, zodat het gras mooi kort de winter in gaat.

En op 8 november hakselen.

De graskuilen zitten vol, de laatste 8 karren moesten tegen de mais gekuild worden. Ruben is zeer tevreden met de grasopbrengst dit jaar.

Bekijk de HAVERA grasmengsels naar de mengsels