Flexibel gras oogsten met eigen mechanisatie

Na het extreem droge 2018 hoopte melkveehouder Robbert Remmelink dit jaar de grasvoorraad weer wat aan te vullen. ‘Helaas zitten we hier in Doetinchem dit jaar weer met een flink neerslagtekort.’ Robbert wist de groei desondanks redelijk in zijn gras te houden, onder meer door regelmatig een wat lichtere snede te maaien. Eigen mechanisatie voor de grasoogst maakt hem daarin extra flexibel.

‘Ik probeer zo veel mogelijk gras van mijn land te halen, uiteraard met een goede kwaliteit. Tot vorig jaar had ik nog een redelijke voorraad kuilgras, maar die is er toen volledig doorheen gegaan. Dit jaar maai ik daarom steeds als er een acceptabele maaisnede staat. Dat geeft een vlotte hergroei en uiteindelijk een betere opbrengst en kwaliteit in de kuil.’

Secuur ruwvoer telen

Robbert laat in zijn ruwvoerteelt zo weinig mogelijk aan het toeval over. Zo houdt hij zijn werkzaamheden per perceel nauwkeurig bij in een boekje en rouleert hij gras regelmatig met mais. ‘Zo blijft de graskwaliteit goed, het maisland mooi schoon en het organische stof gehalte in de grond op peil. Ik vind het mooi om de ruwvoerteelt zo goed mogelijk aan te pakken, omdat je daar ook voor beloond wordt.’

Op 20 september kuilde Robbert samen met zijn medewerker 15 hectare LG HAVERA 4 gras in, de 5e snede van dit jaar.


De complete grasoogst van maaien tot en met inkuilen gebeurt met eigen machines.


Al het land ligt mooi om het bedrijf heen, op één perceel na. Dat wordt door de loonwerker naar huis gereden.


Terwijl Johan Wolsink het gras harkt rijdt Robbert het met de opraapwagen naar de kuil.


Robbert investeerde onlangs nog in nieuwe sleufsilo’s, voor voldoende voeropslag en een optimale voerkwaliteit.


Het gedeelte van het perceel LG HAVERA 4 dat hij 2 weken eerder voor de 4e keer dit jaar maaide staat er mooi fris groen op.


Met ruwvoerspecialist Ludwig Oevermans spart Robbert geregeld over zijn ruwvoerteelt.

Bekijk LG HAVERA 4 >>