‘Van 5 naar 70 hectare voederbieten’

Onder de melkveebedrijven in de klantenkring van Ten Brinke BV is het areaal voederbieten de voorbije jaren behoorlijk gegroeid. De agrarisch toeleverancier in Creil (FL) ondersteunt veehouders met teeltbegeleiding om voederbieten terug op de kaart te zetten.

Voederbieten bieden wat ons betreft zeker meerwaarde voor melkveehouders’, zegt Willem Robert Politiek. Hij begeleidt telers van voedergewassen in de provincie Friesland en omstreken. ‘Voederbieten hebben een hoge voederwaardeopbrengst en verhogen de gehaltes vet en eiwit in de melk. Door hun smakelijkheid gaat de voeropname omhoog en kan het krachtvoerverbruik naar beneden. Voedertechnisch is het echt een mooi product, de grond is meestal wel beschikbaar en de teelt hebben we ook prima in de vingers.’

‘Wel kijk ik samen met de veehouder vooraf of hij goed is ingericht op het dagelijks voeren van de verse bieten. Als dat geen belemmering vormt, dan zijn de ervaringen eigenlijk altijd goed. Deze winter passen de bieten ook nog eens perfect bij de vaak grove, minder smakelijke graskuil.’

Vers voeren aan Jerseys

Eén van de voederbietentelers in het werkgebied van Ten Brinke is de familie Huitema uit Witmarsum. Samen met ouders Gerard en Tiny melkt Jouke Huitema hier 100 Jersey melkkoeien. In 2016 kochten zij voederbieten aan en dat smaakte naar meer. ‘Sinds 2017 zitten de voederbieten in ons bouwplan. We telen Rialto voederbieten, die komen mooi schoon uit de grond. De teelt is in goede handen van Ten Brinke en loonwerker Doeke Osinga uit Kimswerd.’ Huitema voert de bieten vers vanaf het vroege najaar tot in maart. ‘Met vers voeren profiteer je optimaal van de smakelijkheid en verhoging van de gehalten in de melk. Ik laad ze met een snipperbak aan de voorlader in de voermengwagen, waarna ze gemengd met graskuil voor het voerhek komen. De koeien zijn er gek op!’

Van 5 naar 70 hectare

Loonwerker Doeke Osinga verzorgt de voederbietenteelt bij Huitema en andere veehouders in Friesland. ‘In vijf jaar zijn we van 5 naar bijna 70 hectare gegroeid. De meeste veehouders die ermee starten zijn enthousiast vanwege de goede voerervaringen. De teelt vergt echter wel de nodige zorg en aandacht, en dus ook investeringen. Veehouders moeten er vaak wel even aan wennen dat er vier tot zes keer gespoten moet worden in de voederbieten, omdat ze dat bij gras en mais niet gewend zijn.’

Loonbedrijf Osinga verzorgt de complete teelt, van inzaai tot en met oogst

De hoge voederwaardeopbrengst van voederbieten maakt de teeltkosten echter ruimschoots goed: 100 tot 150 ton verse voederbieten per hectare met ruim 1.100 VEM per kg drogestof is in groeizame jaren de praktijk. Osinga rooit deze opbrengsten bij klanten op zware kleigrond, zandgrond en daar tussenin. ‘Ik zie daar geen duidelijke verschillen in. Voederbieten doen het eigenlijk overal goed, mits de pH en bodemstructuur in orde zijn. Ook moet de grond in het najaar voldoende berijdbaar blijven om goed te kunnen rooien zonder structuurschade. Een voordeel tegenover mais is hierin wel dat je de bieten in het najaar rustig kunt laten zitten als het te nat is, om te wachten op beter weer.’

Ik bekijk graag of voederbieten goed passen op jouw bedrijf:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.