Vroeg zaaien om voor 1 oktober te oogsten?

Maistelers op zand- en lössgrond moeten dit jaar zorgen dat er uiterlijk 1 oktober een vanggewas in de grond zit. Dat betekent een vanggewas onderzaaien in het voorjaar of de mais voor 1 oktober oogsten. Veel telers vragen zich af: kan ik door vroeger te zaaien ook vroeger oogsten?

Daglengte en bloei

Het antwoord is: niet persé. Mais is een kortedagplant, die zijn bloei afstemt op de daglengte. De bloei zet in na de langste dag (21 juni). Het bloeitijdstip is afhankelijk de groeiomstandigheden, temperatuur én verschilt per maisras. Op de Aanbevelende Rassenlijst zie je dit terug in de kolom ‘vroegheid bloei’.

Zeer vroege – vroege rassen

De meeste kans op een vroege oogst heb je met maisrassen uit de zeer vroege of vroege groep, met een hoog cijfer voor vroegheid bloei. Rassen die vroeg bloeien starten eerder met de aanleg van kolf en pluim, vaak al eind mei. Van vochtgebrek is dan doorgaans nog geen sprake.

bodemtemperatuur mais

Als je dit jaar voor 1 oktober je vanggewas wilt nazaaien kies je dus best voor (zeer) vroege rassen met een vroege bloei. Qua zaaitijdstip is de bodemtemperatuur leidend: zaai bij een bodemtemperatuur vanaf 10 graden en voldoende hoge temperatuur in de weersverwachting, zodat de gezaaide mais vlot kan kiemen en ontwikkelen. De laatste jaren is gebleken dat dit na 15 april is.

Nederlandse maisveredeling op vroegheid

In de Nederlandse maisveredeling van Limagrain werken we al sinds de jaren ’70 aan het verhogen van de opbrengstpotentie van ultravroege, zeer vroege en vroege maisrassen. Met succes: naast nationaal bekende toprassen als 211 en 218 levert de nieuwe ons nieuwe vroege ras LG 31.220 bijvoorbeeld 22,7 ton drogestof en 22.672 kVEM per hectare. Dat is meer dan veel middenvroege rassen!

Nadelen van te vroeg zaaien

Mais zaaien in een te koude bodem geeft een hoger risico op plantuitval en aantasting door bodemschimmels. Mais is een warmtekiemer die kiemt bij een minimum bodemtemperatuur van 8 – 10 ℃. Zaaien in een te koude bodem zorgt voor meer plantuitval. Wanneer gekiemde mais niet goed kan doorgroeien door te lage temperatuur, ontstaat daarnaast groeistress, fosfaatgebrek en meer kans op aantasting door bodemschimmels.

mais onderzeeer kou

Bij te lage temperatuur na zaaien kruipt de kiemplant terug in de bodem

fosfaatgebrek kou mais

Te vroeg zaaien kan bij een koud voorjaar zorgen voor fosfaatgebrek

Mijn advies: de grootste kans rijpe mais oogsten in september heb je met zeer vroege en vroege maisrassen, die je zaait bij een voldoende hoge bodemtemperatuur. Wil je persoonlijk advies op maat bij je rassenkeuze en ruwvoerteelt? Je vindt mijn contactgegevens hieronder.

Bekijk de vroege LG-maisrassen mét een hoge voederwaarde-opbrengst Bekijk de rassen