Tips voor een geslaagde maisteelt in 2019

Na een voor veel telers uitdagend groeiseizoen 2018 is het nu tijd het komende teeltseizoen goed voor te bereiden. Met deze 10 praktische tips is de basis in ieder geval in orde.

Bekalken voor optimale pH

Uit de cijfers van Eurofins Agro blijkt dat veel maisland een te lage pH heeft. Dit kost zo 10 tot 20% opbrengst. Percelen met een te lage pH bekalken verdien je daarom snel terug.

Analyseer de mest

Meten = weten, dat geldt zeker ook voor dierlijke mest. Analyseer de mest zodat je weet hoeveel N en P je daadwerkelijk aanbrengt.

Investeer in organische stof

Organische stof is de motor van de bodem. Het zorgt voor binding en levering van nutriënten, een goede vochthuishouding en is cruciaal voor de weerbaarheid, gezondheid en bewerkbaarheid van de bodem. In tijden van extremer weer en krappere mestgiften is organische stof in de bodem vitaal voor een geslaagde maïsteelt.

Een teelt snijmaïs onttrekt gemiddeld 2.500 tot 3.000 kg organische stof aan de bodem, meer dan de gewasresten en organische mestgift aanleveren. Wisselteelt en een geslaagd vanggewas heffen het tekort op.

Geef voldoende kali

Kali is van groot belang voor de vochthuishouding in de maïsplant. Een geslaagde maisteelt onttrekt ruim 300 kg kali per hectare. Geef na inzaai indien nodig een aanvullende kaligift, voor vitale planten en een hoge opbrengst.

Bemest op maat

Maak een slim mestplan waarin je elk perceel bemest op maat. Stem de bemesting af op de bodemnalevering en de verwachte onttrekking. Een overbemesting op maisland levert veel nutriëntenverlies op, benut deze mest op grasland.

Maak een slimme rassenkeuze

Kies per perceel het best passende maisras: selecteer in de juiste vroegheidsgroep een ras dat goed scoort op VEM-opbrengst. De totale kVEM per hectare, het resultaat uit drogestofopbrengst, zetmeel en celwandverteerbaarheid, bepaalt het werkelijke rendement van elke hectare snijmais.

Bekijk de aanbevolen maisrassen voor komend seizoen >>

Teel een goed vanggewas

Een geslaagde groenbemester is een must in de maisteelt, voor de aanbreng van organische stof en vastlegging en nalevering van nutriënten.

Werk met gevoel voor de grond

Structuurschade bij de oogst of bij de bemesting of grondbewerking in het voorjaar zorgt voor opbrengstderving in de maisteelt. Werk onder droge omstandigheden, maak een strak en vlak zaaibed dat niet te grof en ook niet te fijn ligt.

Onkruidbestrijding op maat

Een optimale onkruidbestrijding zorgt voor een schoon perceel, met een minimale dosering en zonder schade aan de mais. Denk na over je systeem: In praktijkproeven van PPO wordt, ten opzichte van één bespuiting in het 5/6 bladstadium, een meeropbrengst van 5% droge stof bij gebruik van een bodemherbicide en 10% bij twee keer 1/3 dosering spuiten gemeten.

Oogst op het juiste moment

Bij het oogsten laten maistelers nog veel geld liggen. Veel mais wordt te laat geoogst, waardoor in de kuil meer voederwaarde verloren gaat door fusarium en broei. Houd de afrijping goed in de gaten en bel op tijd met de loonwerker.

Voor meer praktische adviezen op maat of hulp bij de rassenkeuze neem je hieronder gemakkelijk contact met me op!

Bekijk de vroege LG-maisrassen mét een hoge voederwaarde-opbrengst Bekijk de rassen