‘Per dag 17 kg ds ruwvoer in de koe’

Ruben Marijnissen, melkveehouder in Nieuwerkerk (Z), haalt veel energie uit het optimaliseren van zijn bedrijf. Niet alleen in de stal, maar ook buiten op het land. Een van zijn doelstellingen: zoveel mogelijk melk uit eigen voer telen, voor het hoogst mogelijke rendement van zijn hectares.

‘Ik ben van oudsher een echte fokkerijliefhebber. Met die blik ben ik een jaar of 8 geleden ook naar de ruwvoerteelt gaan kijken. Met maximaal melk produceren uit eigen voer kunnen we de kosten drukken en de hoogste toegevoegde waarde creëren. Ik kwam in contact met Antoon Verhoeven van LG en sindsdien zijn we de teelt stap voor stap aan het optimaliseren.’

Inspanningen beloond

‘Het leuke is dat de energie die je in de teelt stopt ook wordt beloond. Steeds weer nieuwe doelen stellen en die ook realiseren, daar word ik gelukkig van. Door intensief bezig te zijn met de bodem, bemesting, rassenkeuze en teelt heb ik de ruwvoeropbrengst én kwaliteit de afgelopen jaren flink zien stijgen.’

17 kg ds ruwvoer per koe

Om de voeraankopen zo ver mogelijk te drukken teelt Ruben, in samenwerking met akkerbouwers, naast gras en mais ook Tarine voederbieten, Tundra winterveldbonen en luzerne. ‘Er gaat nu bijna 17 kg ds ruwvoer per dag in de koe. De voederbieten zijn een hele mooie aanvulling, ze zijn super smakelijk en je ziet de voeropname stijgen wanneer je ze vers gaat voeren. Zodra het rantsoen stabiel is ga ik ook gemalen veldbonen voeren, die we afgelopen jaar voor het eerst teelden.’

Op 24 september controleert Ruben samen met Antoon Verhoeven nog even de afrijping van zijn mais (LG 31.219) om het optimale hakselmoment te plannen.

Het naastgelegen perceel was al vroeger rijp en is onlangs geoogst. De kleigrond is direct losgetrokken om de oppervlakkige verdichting op te heffen.

Zuinig zijn op de grond en aandacht voor organische stof zorgt voor een hele mooie en goed bewerkbare grond.

Door naar Rubens perceel Tarine voederbieten, nu voor het 3e jaar in het bouwplan. De planten staan er nog prachtig groen op en groeien nog tot diep in het najaar door.

Begin september liet Ruben de eerste 0,3 ha bieten rooien om te starten met vers voeren. De resterende 3 ha groeit nog even verder en levert dan ruim 150 ton verse bieten per ha, die hij vers voert tot in maart

Natuurlijk ook altijd even een kwaliteitscontrole bij de kuil. Door alert te zijn op de hakselkwaliteit en het inkuilproces blijft de mais fris, smakelijk en vrij van broei.

Er ligt dan ook een fris, smakelijk en energierijk rantsoen dat gretig wordt opgenomen voor het voerhek.

Ook meer rendement uit je ruwvoerteelt halen? Neem contact op met je LG ruwvoerspecialist:

contactgegevens ruwvoerspecialisten