Met Agrility zie je meer!

Moderne digitale technieken verschaffen veel inzicht en kunnen zo helpen de processen op en rond het melkveebedrijf onder controle te houden. Met het in eigen huis ontwikkelde platform Agrility maken we dit nu ook voor de maisteelt beschikbaar! Via praktische rapportages over de groei, afrijping en opbrengst houd je je maisteelt optimaal onder controle. Agrility is vanaf groeiseizoen 2022 exclusief beschikbaar voor telers van LG-maisrassen.

Als grootste maisveredelaar van Europa is het voor Limagrain (LG) belangrijk dat telers de potentie van onze hoogwaardige zaaizaden optimaal benutten. Naast veredeling, innovatieve zaadbehandelingen en kennisdeling zetten we daarom in op het ontwikkelen van tools. Met deze vorm van teeltondersteuning helpen we maistelers hun gewasopbrengst en -kwaliteit te verbeteren.

Gecombineerde data

Het digitale platform Agrility maakt gebruik van satellietbeelden, weerstations, maisraseigenschappen, historische en actuele bodemdata en rekenmodellen. Al deze data wordt vertaald in praktisch toepasbare informatie voor de maisteler. Tijdens het groeiseizoen ontvangen Agrility gebruikers frequente e-mail rapportages over de groei, afrijping en opbrengst van hun maispercelen.

Zo kunnen zij direct bijsturen met bijvoorbeeld over- of bijzaai, beregening of bemesting. Ook krijgen ze tijdig zicht op het optimale hakselmoment en de verwachte opbrengst. Na de oogst kunnen ze aan de slag met plaatsspecifieke bodemverbetering, omdat stroken die achterblijven in groei precies in beeld zijn.

Agrility is verkrijgbaar bij alle LG maisrassen via je leverancier van zaaizaden of je LG ruwvoerspecialist.

Meer weten of mais met Agrility bestellen? Vraag het je ruwvoerspecialist:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.