Maisrassen veredeld in en voor Nederland

Maïsrassen van nu hebben een enorme opbrengstpotentie, maar maken die alleen waar als ook de oogstzekerheid top is. Dat is de reden waarom LG haar rassen onder Nederlandse omstandigheden selecteert.

Vanuit het Zeeuwse Rilland werkt onze veredelaar Louis Vlaswinkel met zijn team al decennia aan steeds maar weer betere maisrassen, specifiek voor de teelt in Nederland.

Steeds meer extremen

Onze groeiseizoenen staan meer aan extremen bloot; intensere regenval, langere droogteperiodes en incidenteel een fikse zomerstorm. Op zeven proefvelden verspreid over heel Nederland kijkt Louis welke lijnen deze zware beproevingen doorstaan. Alleen met de meest oogstzekere lijnen kweekt hij verder.

Weerbare planten

Kortweg zijn er biotische en abiotische stressfactoren waar we aan werken. Het één heeft te maken met resistenties tegen ziekten, plagen en concurrentiekracht tegenover onkruiden. Het ander behelst de weerbaarheid van planten voor hitte, droogte, koude, wateroverlast en wind.

Vroeg van het land

Een kort groeiseizoen als het onze vereist bovendien een vroege afrijping. Vroeg van het land verkleint de oogstrisco’s en verliezen aanzienlijk en geeft ruimte voor bodemverbetering. Vanaf 2019 maken vroege rassen ook een tijdige inzaai van het vanggewas op zand- en lössgronden mogelijk. In de veredeling zijn al enorme stappen gezet in het vervroegen van maisrassen, zodat nu ook met zeer vroege – vroege rassen opbrengsten van ruim 20 ton haalbaar zijn.

Mijn advies: Kies altijd voor maisrassen die zijn ontwikkeld in Nederland. Die zijn het meest oogstzeker onder onze lokale omstandigheden! Wil je persoonlijk advies op maat bij je rassenkeuze? Je vindt mijn contactgegevens hieronder.

Bekijk onze aanbevolen rassen die zijn ontwikkeld in & voor Nederland Bekijk de rassen