Mais zaaien: let op de vochtvoorziening!

Bijzonder vroeg is de inzaai van mais op dit moment volop aan de gang. De omstandigheden voor grondbewerking en inzaai zijn perfect en de verwachte temperaturen zijn hoog genoeg voor een goede kieming van de mais. Een punt van aandacht: de vochtvoorziening.

Half april zagen we op diverse percelen al stofwolken achter de maiszaaimachine. Op veel percelen bouwland is de bovenlaag behoorlijk droog, de ondergrond is over het algemeen nog voldoende vochtig. Hoe kan je hier optimaal op inspelen?

Zaaibed extra belangrijk

Een goed zaaibed is altijd belangrijk, voor een goede, egale kieming en opkomst en een optimale onkruidbestrijding. Met het oog op de vochtvoorziening is het belang nu nóg groter. Zorg voor een strak en vlak los zaaibed met daaronder een vaste ondergrond, voor een goede capillaire werking. Bewerk de grond niet meer dan nodig en zaai zo snel mogelijk na zaaibedbereiding. Zaai zeker voldoende diep, zodat het maiszaadje goed op de vaste ondergrond komt te liggen.

Gescheurd grasland

Op percelen waar voor de maiszaai nog een snede gras wordt gewonnen, of waar pas recent een massaal vanggewas is ingewerkt, is de kans op vochtgebrek het grootst. Het gras heeft hier veel vocht onttrokken en ook de vertering van de gescheurde zode onttrekt bodemvocht. Als de maiszaden te droog liggen, kan de kieming vertraagd en ongelijkmatig verlopen.