Let hierop bij mais-onderzaai

Vanwege de nieuwe vanggewasregels als gevolg van het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn zullen dit seizoen fors meer maistelers op de zand- en lössgronden hun vanggewas onderzaaien in de mais. Onderzaai kan voordelen opleveren ten opzichte van nazaai van het vanggewas, maar er zijn aandachtspunten.

Voor onderzaai worden tot op heden hoofdzakelijk grasachtigen gebruikt. Ervaring leert dat deze bij onderzaai in mais, afhankelijk van de omstandigheden, helaas regelmatig niet goed slagen of juist té goed slagen.

Slechte slaging: resultaatverplichting!

Onderzaai kan mislukken, bijvoorbeeld door droogte, onkruidbestrijding of een gebrek aan licht. Let op: je voldoet dan niet aan de resultaatverplichting die mais-onderzaai is! Je moet dan alsnog voor 1 oktober een vanggewas nazaaien. (bron: RVO)

Te goed slagen: lagere maisopbrengst

Andersom kan de onderzaai ook juist te goed slagen. Het gras groeit dan te snel ten opzichte van de mais en haalt veel vocht en nutriënten weg bij de mais. Dit kan veel maisopbrengst kosten en in het ergste geval tot een verloren maisgewas leiden.

Bekijk onze tips in de video:

Een minder geslaagde onkruidbestrijding vanwege onderzaai kost zichtbaar maisgroei, te zien in deze proef van 2018

Kant-en-klaar mengsel voor onderzaai

We hebben met tal van groenbemesters getest hoe zij zich gedragen onder mais. Een mengsel van Westerwolds raaigras, Japanse haver en bladrammenas, dat we LG Onderzaai noemen, gaf de beste resultaten op het vlak van slaging, mineralenvastlegging, beworteling en organische stof productie, zonder de maisgroei te hinderen.

De drie gewassen wortelen in verschillende bodemlagen: Westerwolds raaigras en Japanse haver bewortelen heel intensief in de bouwvoor, bladrammenas maakt een dikke penwortel die tot meer dan een meter diep gaat. Deze diverse beworteling verbetert de bodemstructuur en geeft een zeer hoge nutriëntenvastlegging. LG Onderzaai ontwikkelt na de maisoogst door tot een fors en biodivers gewas, dat zeer veel effectieve organische stof levert.

LG onderzaai moet in het 5 – 6 bladstadium van de mais ondergezaaid worden, 20 kg/ha.

Een impressie van de beworteling, met in het midden de bladrammenas

Lees meer in ons online dossier onderzaai naar het dossier

Meer weten over onderzaai in mais? Vraag het hieronder!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.