Je maisteelt perfect onder controle

Als melkveehouder heb je altijd te maken met veel onzekere factoren, zoals veranderende wetten en regels en schommelingen in marktprijzen. Hier heb je helaas geen invloed op, dus probeer je alles op je bedrijf zo goed mogelijk onder controle te houden. Bij LG helpen we je graag om ook je maisteelt perfect onder controle te hebben.

We weten dat veehouders druk zijn in en rond de stal en daarom niet altijd genoeg aandacht aan de maisteelt kunnen schenken. Met onze 3 zekerheden verzeker je jezelf toch van een hoge maisopbrengst én kwaliteit:

 Vroege maisrassen met de hoogste kVEM/ha

Ultra- tot zeer vroege rassen op de koudere / zware gronden en zeer vroege tot vroege rassen in de rest van Nederland zijn de meest bedrijfszekere keuze. Vroegrijpe rassen bloeien eerder en zijn weken eerder klaar om te hakselen dan middenvroege rassen. Voor de opbrengst hoef je het overigens niet te laten: onze toppers zoals LG 31.205 en LG Emeleen hebben een opbrengstpotentie van ruim 22.000 kVEM per hectare!

De voordelen van vroegrijpe rassen zijn verder:

  • Volledig rijpe mais, dus met een hoge voederwaarde in het vroege najaar;
  • Minder kans op droogteschade, omdat de bloei en kolfaanleg vroeger in het jaar plaatsvinden;
  • Veel minder kans op structuurschade bij de maisoogst;
  • Op lichtere / warmere percelen is late zaai mogelijk;
  • Na de oogst ruimte voor een geslaagde teelt van gras of een vanggewas.

Meer inzicht in je maisteelt met Agrility

Moderne technologie helpt je meer inzicht en grip op tal van processen te krijgen. Met Agrility, het nieuwe smart-farming platform van LG, geldt dat nu ook voor je maisteelt. Op basis van satellietbeelden, weerstations, maisraseigenschappen en bodemdata levert Agrility praktische e-mail rapportages van jouw maispercelen. Agrility is komend seizoen exclusief verkrijgbaar bij alle LG maisrassen. Lees hier meer >> of vraag ernaar bij je maiszaadleverancier.

Je mais beschermd tegen vogel- en insectenschade

Met het wegvallen van chemische zaadbehandelingen is het risico op vogel- en insectenschade in de maisteelt toegenomen. Onze zaadcoating Starcover-Force beschermt het kiemplantje tegen insecten en vogelvraat, door een combinatie van afweer en groeistimulering. Mocht er toch vogelvraat zijn, dan krijg je met de gratis Maisservice maiszaad voor over- of bijzaai van LG. Registreer hiervoor je bestelling op lgseeds.nl/maisservice of vraag het aan je zaaizaadleverancier.

Meer tips of persoonlijk advies? Vraag het je ruwvoerspecialist:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.