Groei-achterstand mais: tips bij onkruidbestrijding en onderzaai

De verschillen tussen de teeltregio’s en ook tussen percelen zijn groot, maar gemiddeld genomen heeft de mais enkele weken groeiachterstand. Ik geef je prakische tips omtrent de onkruidbestrijding en eventuele onderzaai.

Toen de mais in juni eindelijk genoeg temperatuur kreeg om te groeien, gold dit ook voor het onkruid. Het is belangrijk om de onkruidbestrijding tijdig uit te voeren: vanaf het 3-bladstadium (tel het aantal bladeren boven het kiemblad). Wacht je tot de mais verder is ontwikkeld, dan neemt de maisplant meer middel op met meer groeiremming tot gevolg. Ook zorgt de paraplu-werking van de maisbladeren dat de onkruiden niet meer allemaal goed geraakt worden.

In dit stadium neemt de mais weinig middel op en worden de onkruiden goed geraakt.

Pas je onderzaai toe? Voer eerst de onkruidbestrijding uit en gebruik geen bodemherbiciden. Stem de middelenkeuze goed af op de onkruiden die er staan en overleg met je adviseur.

Rijpe mais voor 1 oktober?

Vanwege de vertraging in maisgroei en plaatselijk zeer late inzaai, is het mogelijk dat bepaalde percelen op zandgrond niet voor 1 oktober rijp zijn. Om in dat geval op zeker te spelen, is het mogelijk om onderzaai toe te passen. Een geslaagde onderzaai bindt veel nutriënten, levert veel organische stof en hindert de maisgroei minimaal.

Het mengsel LG Onderzaai kan bij kniehoogte, het 5 / 6-bladstadium, ondergezaaid worden. Deze mix van Westerwolds raaigras, bladrammenas en Japanse haver beconcurreert de mais minimaal en ontwikkelt zich na de maisoogst tot een mooie groenbemester:

Begin september is van de LG Onderzaai nog niet al te veel te zien, de mais heeft er duidelijk geen last van gehad.

Ook na de maisoogst leek er soms niet veel van het vanggewas terecht te komen. Ons advies was om rustig af te wachten.

Hetzelfde perceel begin februari, een mooie massale groenbemester die veel organische stof levert.

In dit perceel LG Onderzaai zien we de 3 componenten mooi terug.

 

Meer tips of persoonlijk advies? Vraag het je ruwvoerspecialist:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.