Geen Mesurol meer op mais, wat nu?

Mesurol was jarenlang een vaste waarde in de maisteelt, maar dat is per 2020 voorbij. Behoudens de opgebruiktermijn moeten maistelers op zoek naar andere methoden om vooral vraat door kraaiachtigen tegen te gaan.

“Bij het afdekken van de maiskuil gebruik ik standaard twee afdekkleden. Bij het kleinste gaatje zien de kraaien hun kans schoon en vernielen ze het plastic om bij de maiskuil te komen. ” Aan het woord is Jack Swolfs, die samen met zijn vrouw Anita een melkveebedrijf bij Tilburg heeft. Op ‘Nieuwelijn’, zoals het melkveebedrijf heet, melken ze 105 koeien, die gemiddeld 11.500 kg melk per jaar geven. Daarvoor is een goed rantsoen met hoogwaardige maiskuil een voorwaarde. Swolfs teelt snijmais op 22 hectare van zijn areaal, dat in totaal 55 ha beslaat. De rest is gras en voor een klein deel Rialto voederbieten.

Vroeger ras beviel goed

Afgelopen seizoen teelde de melkveehouder LG 31.205, een vroeger ras dan hij gewend was. Dat beviel goed, hij kuilde voor 1 oktober een mooie oogst in en zaaide meteen Italiaans raaigras in. “Daar hoop ik komend voorjaar eerst een mooie snede van te oogsten, voordat ik weer mais inzaai.” Die inzaai wordt de eerste zonder Mesurol. Tot nu toe gebruikte Swolfs het standaard, want het middel is goedkoop en werkt zeker tegen vraat door kraaien. “We moeten nu op zoek naar het beste, of minst slechte alternatief.”

Verlies beperken

Je moet alles wat beschikbaar is benutten om problemen door kraaien te voorkomen. Dus ik kies zeker voor Starcover en Force 20CS.” De extra MaisService die hij dan krijgt van LG vindt hij prima. Maar het blijft in zijn ogen het verkleinen van een probleem. “Ook als je het zaaizaad voor bijzaai voor niks krijgt, lig je met je gewas achter; dat maak je niet meer helemaal goed. Maar ook het beperken van het verlies bij problemen is van belang; daarvoor is de maisteelt voor ons belangrijk genoeg.”

Lees hier hoe de LG MaisService precies werkt >>