De mogelijkheden na mais

De oogst van snijmais is al volop aan de gang, dus kunnen ook de vanggewassen op zand- en lössgrond ingezaaid worden zodra er voldoende neerslag in zicht is. In dit artikel zetten we de mogelijkheden nog eens op een rij.

Een vanggewas neemt de nutriënten op die door de mais niet benut zijn en levert organische stof aan de bodem. Extra gras oogsten of de tussenteelt van de krachtvoervervanger veldboon-tarwe in mengteelt is ook mogelijk.

Extra gras oogsten

Dit jaar vallen de grasopbrengsten helaas niet mee vanwege de droogte. Zaai snel groeiend Italiaans raaigras na de mais om nog extra gras te oogsten wanneer je gras tekort komt. Grasmengsel Havera 2 zorgt in korte tijd voor zeer veel gras met een goede voederwaarde. Het bevat naast 40% tetraploïd Engels raaigras ook 60% Italiaans raaigras voedertype. Bekijk dit mengsel >

Blijft het grasland langer in gebruik, zaai dan een kwaliteitsmengsel met vooral teraploïd Engels raaigras, zoals Havera 1 of Havera 4.

Krachtvoerteelt als vanggewas

Wanneer je voldoende ruimte hebt in bouwland, kan het interessant zijn om op een gedeelte van je maisland zelf krachtvoer te verbouwen. Na de mais is de mengteelt wintertarwe – winterveldboon toegestaan als vanggewas, waarbij je minstens 2/3 deel tarwe zaait. In augustus oogst je een hoogwaardig krachtvoer, rijk aan eiwit en zetmeel. Lees meer over deze mengteelt >

Een andere optie is een gras- of graanvanggewas na de mais, dat je in het vroege voorjaar inwerkt om vervolgens zomerveldbonen in te zaaien. Extra voordeel: veldboon levert punten op in de eco-regeling in het nieuwe GLB dat in 2023 ingaat.

Vanggewas voor bodemvruchtbaarheid

Is extra voer telen niet het doel, dan ga je voor maximale nutriëntenvastlegging en organische stof aanvoer. Zaai het vanggewas dan zo snel mogelijk na de maisoogst: na half september neemt de N-vastlegging en dus ook nalevering snel af.

Toegestane vanggewassen zijn bladkool, bladrammenas, gras, Japanse haver, triticale of winterrogge, -tarwe of -gerst. Onze aanbevelingen:

  • LG Onderzaai, bestaande uit Westerwolds raaigras, Japanse haver en bladrammenas, is naast onderzaai ook zeer geschikt voor nazaai;
  • Silke Japanse haver: ontwikkelt zeer snel, wortelt intensief, levert veel organische stof én is vorstgevoelig, dus gemakkelijk in te werken in het voorjaar;
  • LG Nitrafix, een mengsel van bladkool en bladraap, legt zeer veel stikstof vast en is vorstgevoelig dus gemakkelijk in te werken in het voorjaar

LG Onderzaai in de winter.

Meer tips of persoonlijk advies? Vraag het je ruwvoerspecialist:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.