De lessen uit maisseizoen 2018

In 2018 maakten telers voor het vierde jaar op rij een groeiseizoen mee met weersextremen. Na jaren met een erg koud voorjaar, extreme neerslag en zomerstormen, stond afgelopen seizoen in het teken van droogte en hitte. Hoe kan je je daar als maisteler tegen wapenen?

Al bij de start van maisseizoen 2018 kregen telers plaatselijk te maken met wateroverlast. Elders had de mais een superstart. Wat volgde was een ongekend droge periode. Op het weer heb je natuurlijk geen invloed, maar op de volgende factoren wel:

Rassenkeuze: vroege mais

Bij alle mogelijke weersextremen, van een te koud voor- of najaar tot hitte en droogte, zijn zeer vroege / vroege maisrassen het meest bedrijfszeker:

  • Vroege rassen leggen al vroeg in het seizoen hun kolf en pluim aan, van droogte is dan nog geen sprake. De (zeer) vroege rassen hadden daarom deze zomer een veel betere kolfonwikkeling dan latere rassen.
  • Vroege mais wordt ook in een koele, donkere zomer goed rijp en haalt daardoor zijn maximale voederwaarde-opbrengst.
  • Vroege rassen zijn eerder oogstrijp. Een vroege maisoogst geeft doorgaans minder kans op legering, ziekten en structuurschade aan de bodem. Maistelers op zand- en lössgrond moeten het vanggewas vanaf 2019 bovendien uiterlijk 1 oktober gezaaid hebben, dat is met (zeer) vroege rassen prima mogelijk.

Maistelers in het Zuiden en Oosten van het land zaaien vaak middenvroege rassen omwille van de opbrengstpotentie. Door veredeling is de opbrengst van (zeer) vroege rassen echter fors verhoogd: LG 31.205  (zeer vroeg) en LG 31.226 (vroeg) leveren bijvoorbeeld 22,5 tot 23 ton ds/ha in de rassenlijstproeven. Dat is meer dan menig middenvroeg ras!

Investeer in de bodem

Zowel bij droogte als bij extreme neerslag is de waarde van een goede bodemkwaliteit goed zichtbaar. Gezonde bodems met een goede bodemstructuur en voldoende organische stof kunnen meer water bergen en afvoeren, leveren meer nutriënten en houden de mais langer vitaal en gezond, ook bij extreem weer.

Voorkom structuurbederf in de maisteelt: voer de voorjaarsbewerkingen pas uit wanneer de grond voldoende droog is, zorg voor een vroege maisoogst met vroege rassen, en pas waar mogelijk vruchtwisseling met gras toe.

Mijn advies: Kies voor vroege, in Nederland ontwikkelde oogstzekere LG 31-maisrassen met STARCOVER coating. Die zijn het best bestand tegen het Nederlandse klimaat en gaan dankzij de coating nog efficiënter om met vocht en nutriënten. Wil je persoonlijk advies op maat bij je rassenkeuze? Je vindt mijn contactgegevens hieronder.

 

Bekijk de maisrassen die leverbaar zijn met Starcover zaadcoating Bekijk de rassen