Zo geef je complete teeltbescherming aan je mais

Met het wegvallen van zaadontsmettingen Mesurol en Sonido nemen de teeltrisico’s in mais toe. Van de nog beschikbare zaadbehandelingen biedt Starcover-Force de breedst én langst werkende bescherming. En wie voor de coating kiest, krijgt daar ook standaard de LG Maisservice bij die in geval van vogelschade zorgt voor gratis maïszaad voor over- of bijzaai.

Vogelvraat en ritnaalden geven de meeste schade in maïs en beletten dat de jonge plantjes vanaf het begin ongestoord kunnen doorgroeien. De belangrijkste factoren voor dat ongestoord door kunnen groeien zijn: het zaaibed, een zaaizaadbehandeling en de weersomstandigheden. Op het weer hebben we geen invloed, op die andere twee factoren gelukkig wel.

Het belang van het zaaibed

Veel telers hebben in het droge voorjaar van 2020 gezien hoe belangrijk een goed zaaibed is voor de beginontwikkeling van mais. Een goed zaaibed is vlak, los en kruimelig tot aan de zaaidiepte en daaronder vast voor een goede capillaire werking. Een te grof zaaibed kan de volgende problemen veroorzaken:

  • Het maiszaad komt onregelmatig op, waardoor de onkruidbestrijding lastiger te plannen is
  • De mais ontkiemt, maar het kiemplantje sterft vervolgens door verdroging
  • De mais start heel traag op en is daardoor veel gevoeliger voor insecten en schimmels
  • Vogels, ratten en muizen kunnen in een grof zaaibed makkelijker bij het zaad
  • Onkruidbestrijding is minder effectief op een grof zaaibed.

Op veel plaatsen liet zware grond zich dit jaar zeer slecht verkruimelen, met veel plantuitval, vogelschade en meerwassigheid tot gevolg

Effectieve zaadbehandeling biedt bescherming

De chemische zaadbehandelingen Mesurol en Sonido gaven goede bescherming tegen vogelvraat en ritnaalden, maar zijn nu beide niet meer toegelaten in mais. LG biedt als alternatief de behandeling Starcover Force op alle maisrassen aan. Force heeft een combinatiewerking; zowel tegen bonenvlieg(larve), ritnaald en duizendpoot als tegen vraat van kraaiachtigen. Door deze veilige zaadontsmetting samen met Starcover-biostimulant aan te bieden, maken we het gewas bovendien weerbaarder voor langere periode. Starcover stimuleert de (haar)wortelgroei en maakt bodemgebonden nutriënten beschikbaar. Resultaat: je mais blijft langer fris en vitaal.

Ook effectief tegen rhizoctonia

Nieuw voor 2021 is de uitbreiding van de Starcover-Force zaadbehandeling met Vibrance tegen wortelrot. Opbrengstderving door rhizoctonia-schimmels is veelal niet zichtbaar, maar wel op steeds meer plaatsen aan de orde als gevolg van rotaties met vooral suikerbieten. De coating helpt de schade voor de jonge plant te beperken door zijn positieve invloed op het wortelstelsel en versnelling van de groei.

Met gratis Maisservice 

Om maistelers volledig te ondersteunen introduceerden we in 2019 de LG Maisservice. Mocht er ondanks de Starcover Force zaadcoating toch vogelschade optreden, dan krijg je van ons maiszaad voor over- of bijzaai gratis. Je LG maiszaadbestelling moet dan wel bij ons geregistreerd zijn. Dat kan je zelf op lgseeds.nl/maisservice of vraag het aan je zaaizaadleverancier.

Zo werkt de LG Maisservice:

Starcover Force inc. Maisservice is in 2021 beschikbaar op alle LG maisrassen >>

Meer tips of persoonlijk advies? Vraag het je ruwvoerspecialist:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.