‘Werken in protocollen’

Sander Vijverberg heeft met zijn gezin een melkveebedrijf in Strijen, een dorp in het Zuid-Hollandse eiland de Hoekse Waard. Zoals hij zelf omschrijft, een ideaal gebied. “Ik werk samen met twee akkerbouwers, naar wiens bedrijven ik mest kan afzetten en mais kan plaatsen. Ook is de kwaliteit van de grond erg goed”.

Met 170 melkkoeien en bijbehorend jongvee is er dagelijks genoeg te doen voor Sander en zijn vrouw. “Op een gegeven moment liep ik vast in het werk en en bleven sommige dingen liggen. Om hier mee af te rekenen, zijn wij gestart met het Schippers Hycare programma en zien hier echt resultaten van terug. Zo is de kwaliteit van ons drinkwater gigantisch gestegen en hebben wij altijd schone drinkbakken zonder aanslag of slijm vanuit de leidingen. Ook loopt het bij de kalveren stukken beter door schoon en in protocollen te werken”.

Het werk op het bedrijf wordt rondgezet door Sander, samen met zijn vrouw. Ook Sanders vader komt nog regelmatig langs om te helpen op het bedrijf. De familie komt oorspronkelijk uit de buurt van Den Haag, waar de vader van Sander nog bij het ouderlijk bedrijf woont. “Daar worden de drachtige pinken geweid. Van het overige voer wat daar wordt gewonnen, worden balen gemaakt die naar huis gereden worden”. De melk van de familie Vijverberg wordt geleverd aan FrieslandCampina en sinds 2006 wordt er gevoerd van De Heus.

Werken met merkers geeft een voorsprong in fokkerij

Vijverberg over zijn fokkerijstrategie: “In het verleden werd er veel gefokt op showkoeien. Tegenwoordig is ons fokdoel om goede gebruikskoeien te fokken met veel melk. Hiervoor gebruiken wij ook wel Genomics-stieren en laten wij alle kalveren merken. Dus een DNA monster nemen, zodat wij eerder keuzes kunnen nemen in het aanhouden van kalveren. In het verleden stonden de gehaltes onder druk, maar inmiddels gaat dat de goede kant op”.

Bijna alle grond ligt rondom het bedrijf waardoor er snel en efficiënt kan worden gewerkt. “Met het mest uitrijden kunnen we alles met sleepslangen en het inkuilen verloopt snel, doordat er weinig reistijd is.” De kuilen liggen allemaal opgeslagen in sleufsilo’s en Vijverberg is secuur op het uitkuilproces. Naast maïs en gras worden er ook sinds twee jaar veldbonen geteeld. Over de veldbonen is Vijverberg zeer te spreken: “Het is erg gezond voer en de koeien reageren er goed op.”

Bedrijfsgegevens

Op het bedrijf van de familie Vijverberg worden 170 melkkoeien gehouden met 45 pinken en 45 kalveren. In totaal wordt er 85 hectare bewerkt, waarvan 55 hectare gras, 20 hectare maïs en 12 hectare veldbonen. De productie ligt op 10.900 liter met 4,25% vet en 3,55% eiwit. De grondsoort is klei 30% afslibbaar. De rassenkeuze voor gras is de Havera 4 en voor de winterveldbonen het ras Tundra. De koeien worden gemolken met drie Lely robots.

Lees alles over veldbonen in ons online teeltdossier meer informatie