‘Super voer in rantsoen en kostprijs’

In de Hoekse Waard, Zuid-Holland, heeft Sander Vijverberg een bedrijf met 170 melkkoeien en bijhorend jongvee. De veehouder is erg gedreven om zo veel mogelijk voederwaarde van de 85 hectare die hij bewerkt te halen. Naast gras en mais teelt hij daarom sinds twee jaar veldbonen.

‘In de ruwvoerteelt ben ik fanatiek, het is voor mij een uitdaging om dat zo goed mogelijk te doen. Alle energie die je daarin stopt wordt beloond met extra goed voer, dus lagere voerkosten. Twee jaar ging ik kijken hoe we nog meer eiwit zelf konden telen. De sojateelt valt niet mee, dus kwamen we uit op veldbonen.’

Sander bij zijn veldbonen van oogst 2022, opgeslagen in big bags in kisten.

In het najaar van 2020 zaaide Sander zijn eerste Tundra winterveldbonen. ‘Dat beviel enorm goed. De winterveldbonen willen op onze kleigrond goed groeien en we oogstten een hele mooie 7 ton bonen per hectare. Dit jaar ging het nóg beter met bijna 8 ton per hectare.’

In de video zie je Sanders Tundra oogst van 2022, die gewogen bijna 8 ton bonen per hectare opleverde:

‘Je moet er in de teelt wel bovenop zitten en het gewas goed gezond houden. Met alleen een bodemherbicide blijf ik onkruid de baas, de winterbonen stoelen direct na de winter flink uit zodat onkruid weinig kans krijgt. De bonen krijgen geen N-bemesting en geven ook nog eens een mooie nalevering, waar het gras goed van opstart.’

Ook over het voeren van veldbonen is de veehouder zeer goed te spreken. ‘Ik vind het super voer. We voeren 2 kg bonenmeel per koe, in de plaats van ruim 1 kg soja. De bonen voeren rustiger, de koeien reageren minder heftig bij veranderingen. Het rendement van de bonenteelt was vorig jaar al prima, dus met deze voerprijzen al helemaal.’ Voor oogst 2023 zaait Sander weer 9,5 hectare Tundra in.

Lees alles over veldbonen in ons online teeltdossier naar het dossier