‘Sojarekening verlagen met veldbonen’

Maurice Lemans runt een gemengd bedrijf met 100 stuks melkvee en akkerbouw in het glooiende zuiden van Limburg. Hier teelt hij gras, maïs, tarwe, suikerbieten, voederbieten en sinds dit jaar winterveldbonen in plaats van aardappelen.

‘De bedoeling is dat die teelt beter rendeert dan de aardappelen. De krachtvoerkosten worden alsmaar hoger, daarom zijn we vorig jaar gaan rekenen aan de veldboonteelt. Als die een mooie opbrengst geven kan het mooi passen op ons bedrijf.’

Akkerbouwmatig telen

Maurice legt de lat hoog, zowel in de stal als in de teelt. Het melkvee realiseert een fraaie productie en de gewassen worden duidelijk akkerbouwmatig geteeld:

Een overzicht van boven het perceel TUNDRA winterveldbonen van 9,5 hectare, met daarnaast het bedrijf van Maurice.

Maurice inspecteert samen met ruwvoerspecialist Joost van Nostrum de winterveldbonen. De bonen zijn mooi uitgestoeld en fors ontwikkeld en met de peulontwikkeling bezig.

Forse, gezonde planten met veel etages peulen zijn veelbelovend voor de uiteindelijke opbrengst!

De bedoeling is de bonen gemalen in te kuilen en er jaarrond 2 kg per dag van te voeren. Maurice is erg benieuwd naar de voederwaarde en voerervaringen, die we later ook op deze website zullen delen.

 

Voederbieten zijn inmiddels voor het 3e jaar onderdeel van het bouwplan. ‘Ik teel ze zoals de suikerbieten dus is het heel gemakkelijk in te passen.’ De Rialto voederbieten worden in de wintermaanden dagelijks vers gesnipperd gevoerd en leveren een mooie plus in de melkgehalten.

Er zijn wat planten weggevallen, mogelijk door insectenschade. Duidelijk te zien is dat Lemans de onkruidbestrijding serieus neemt. ‘De bieten componseren de extra ruimte door extra groot te worden.’

Naast de Rialto’s ligt een van de maispercelen, dit jaar het middenvroege ras LG SEVEREEN. De onkruidbestrijding is pas uitgevoerd en slaat mooi aan.

‘Op dit perceel komt na de maisoogst wintertarwe, de andere mais heb ik voor zaai ondergezaaid met rietzwenk. Ik wil absoluut niet volgens de kalender mijn mais moeten oogsten’, doelt Maurice op de nieuwe vanggewas-wetgeving.