Oogst winterveldbonen in Zuid-Limburg boven verwachting

In het zuiden van Limburg runt Maurice Lemans een gemengd bedrijf met 100 stuks melkvee en akkerbouw. Dit jaar teelt hij voor het eerst winterveldbonen in plaats van aardappelen.

Van juni tot augustus

In juni brachten we een bezoek aan het bedrijf van Maurice Lemans en het perceel veldbonen van 9,5 hectare stond er mooi bij. De bonen waren mooi uitgestoeld, fors ontwikkeld en lieten een veelbelovende peulontwikkeling zien. Deze ontwikkeling heeft zich doorgezet en dat resulteerde in een soepel verlopende oogst. Er waren geen verliezen van bonen die op de grond vielen en het gewas was goed rijp.

Opbrengst winterveldbonen

De opbrengst van de TUNDRA winterveldbonen was 57.080 kg van 9,5 hectare, dus gemiddeld 6000 kg per hectare. Een mooi gemiddelde voor een eerste teelt! Had het eerder geregend, dan had de opbrengst nog iets hoger kunnen zijn. Ook positief: het product is vrij droog.

Combinen en inkuilen

De combine lost de bonen rechtstreeks in de hamermolen, die op het land staat. Deze maalt de bonen en lost het veldbonenmeel in een kieper. Wanneer de kieper vol was, ging hij de weegbrug op om de opbrengst te bepalen. Vervolgens werd het bonenmeel op het erf bij Lemans gekiept. Hij koos ervoor om het bonenmeel in te kuilen in een lange, smalle, lage rijkuil (30 x 5 x 0,5 m). Zo kan hij voldoende voersnelheid houden bij het voeren. Bij het bonenmeel is 4 liter propionzuur per ton product gevoegd, voor een goede conservering van de kuil. Over 4 tot 6 weken, wanneer de kuil stabiel is, wordt een monster genomen om de voederwaarde te bepalen.


Op het gemengde bedrijf van Maurice Lemans vind je dit jaar 9,5 hectare TUNDRA winterveldbonen. Dit is de eerste keer dat hij veldbonen teelt in plaats van aardappelen.


Begin juni staan de winterveldbonen in Zuid-Limburg er goed bij; ze zijn mooi uitgestoeld, fors ontwikkeld en laten een veelbelovende peulontwikkeling zien.


De oogst van de winterveldbonen verliep voorspoedig; de bonen zijn goed rijp en er is geen verlies van bonen die op de grond vallen tijdens het oogsten.


Na het combinen, worden de bonen direct gemalen en daarna op het erf gekiept en ingekuild. Als de kuil stabiel is (over 4 tot 6 weken) wordt een monster genomen om de voederwaarde te bepalen.

Meer informatie over de TUNDRA winterveldboon