Geslaagde 1e veldbonenteelt bij veehouder Marijnissen

In het Zeeuwse Nieuwerkerk runt Ruben Marijnissen een melkveebedrijf met 150 melkkoeien en 70 stuks jongvee. Dit jaar verbouwde een akkerbouwer in de buurt voor het eerst voor Marijnissen een aantal hectare met de Tundra winterveldboon. Met zijn hoge eiwit- en zetmeelgehalte is de boon een ideale krachtvoervervanger.

De oogst op vrijdag 2 augustus

Het wisselvallige weer in de weken voor de oogst van de winterveldbonen – van harde wind en regen tot extreme hitte – maakte het oogsten van de bonen afgelopen vrijdag een uitdaging. In totaal is er net geen 5 ton per hectare geoogst, iets minder dan Marijnissen hoopte. ‘We hebben al wel geleerd dat we alert moeten zijn op zwarte bonenluis en roest, die zorgen voor minder opbrengst. Zeker bij de eerste teelt van een nieuw gewas is dat een belangrijk aandachtspunt. In de praktijk zien we op dit moment gemiddelde opbrengsten tussen de 5,8 en 6 ton met uitschieters naar 8 ton’, zegt LG ruwvoerspecialist Antoon Verhoeven.

De bonenanalyse en het rantsoen

De winterveldbonen zijn geoogst en zitten in kisten, hierna worden ze gemalen. Om de voerderwaarde te bepalen, stuurde Ruben Marijnissen een monster naar het lab. ‘Zo weet je wat de bonen gaan doen in het rantsoen’, vertelt Antoon, ‘het is belangrijk om een nulmeting te hebben, zodat je precies kunt meten hoe de koeien reageren op het voeren van gemalen veldbonen. Melkveehouders die veldbonen voeren, zien dat doorgaans terug in een hoger melkeiwit, terwijl ze minder eiwitbrok hoeven bij te voeren’.


Het weer was vrijdag 2 augustus perfect voor het oogsten van de winterveldbonen.


Op basis van de resultaten die zichtbaar moeten worden in de melkopbrengst beslist Marijnissen of de bonenteelt volgend jaar ook zal plaatsvinden.